Search form

Genezis 3

Pokušenie a pád

1Had bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? 2Žena mu odpovedala: Ovocie zo stromov v záhrade jesť smieme, 3ale o ovocí stromu, ktorý je uprostred záhrady, Boh povedal: Nejedzte z neho, nedotknite sa ho, aby ste nezomreli. 4No had žene povedal: Nie, určite nezomriete! 5Boh totiž vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh, budete poznať dobro i zlo. 6Žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala z jeho ovocia, jedla, potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, a jedol aj on. 7Obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahí. Splietli figové listy a urobili si zástery. 8Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. 9Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: Kde si? 10On odpovedal: Počul som tvoj hlas v záhrade, zľakol som sa, pretože som nahý, a tak som sa skryl. 11Potom sa ho spýtal: Kto ti povedal, že si nahý? Nejedol si azda zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť? 12Človek odvetil: Žena, ktorú si mi dal, aby bola so mnou, dala mi z toho stromu, tak som jedol. 13Nato povedal Hospodin Boh žene: Čo si to urobila? Ona odpovedala: Had ma naviedol, tak som jedla.

Trest a milosť

14Hospodin Boh povedal hadovi:

Pretože si to urobil, budeš prekliaty,

vyvrhnutý spomedzi všetkého dobytka

a všetkých divých zvierat.

Budeš sa plaziť po bruchu

a hltať prach po všetky dni svojho života.

15Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,

medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom;

ono ti rozšliape hlavu, ty mu však zraníš pätu!

16Žene povedal:

Rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve,

v bolestiach budeš rodiť deti.

Budeš túžiť po svojom mužovi,

ale on bude vládnuť nad tebou.

17Mužovi povedal:

Pretože si poslúchol hlas svojej ženy

a jedol si zo stromu,

z ktorého som ti zakázal jesť,

nech je pre teba prekliata pôda.

S námahou sa z nej budeš živiť

po všetky dni svojho života.

18Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť

a ty budeš jesť poľné byliny.

19V pote tváre budeš jesť chlieb,

kým sa nevrátiš do zeme,

lebo z nej si bol vzatý,

veď prach si a do prachu sa vrátiš.

20Človek dal svojej žene meno Eva, pretože ona bola matkou všetkých živých. 21Hospodin Boh urobil mužovi a jeho žene kožené šaty a zaodel ich. 22Potom Hospodin Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás: Pozná dobro i zlo. Len aby teraz nesiahol rukou na strom života, nejedol z neho a nežil naveky! 23Hospodin Boh ho vyhnal zo záhrady Eden, aby obrábal pôdu, z ktorej bol vzatý. 24Odohnal človeka a na východ od záhrady Eden postavil cherubov a blýskavý plamenný meč, aby strážili cestu k stromu života.

Slovenský Ekumenický Biblia

© Slovenská biblická spoločnosť. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť textu sa nesmie reprodukovať bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka autorských práv. Kontakt: Slovenská Biblická Spoločnosť, P.O.Box 43, 974 09 Banská Bystrica; Tel: 048/413 41 91; E-mail: office@biblickaspolocnost.sk; Web: www.biblickaspolocnost.sk

More Info | Version Index